top of page

KONGRE BİLİM VE DANIŞMA KURULU / PROFESSOR LIST

  

Dr. Bayram POLAT

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Bilal ÇOBAN

Fırat Üniversitesi

Dr. Cholpon TOKTOSUNOVA

Rasulbekov Kırgız Ekonomi Üniversitesi

 

Dr. Elvan YALÇINKAYA

Erciyes Üniversitesi

 

Dr. Damezhan SADYKOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

Dr. Gulmira ABDİRASULOVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

Dr. Hacer HÜSEYNOVA

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

  

Dr. Hülya Bingöl

İnönü Üniversitesi

Dr. Kasım KARAMAN

Erciyes Üniversitesi

 

Dr. Malik YILMAZ

Atatürk Üniversitesi

 

Dr. Metin KOPAR

Adıyaman Üniversitesi

Dr. Mihriban EMEK

Adıyaman Üniversitesi

Dr. Mustafa METE

Gaziantep Üniversitesi

 

Dr. Mustafa ÜNAL

Erciyes Üniversitesi

Dr. Han Nadejda

E.A. Buketov  Karaganda Devlet  Üniversitesi

Dr. Osman ERKMEN

Gaziantep Üniversitesi

Dr. Osman Kubilay GÜL

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Sarash KONYRBAEVA

Kazak Devlet Kızlar Pedagoji  Üniversitesi

                               

Dr. Veysel BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

 

Dr. Zharkyn BALTABAEVA

Abay Kazak Milli Pedagoji Üniversitesi

 

Dr. Zongxian FEN

Xi`an Jiatong Üniversitesi

Dr. Prachi V. Motiyani

Gujarat Üniversitesi

Dr. Ahmet GÜMÜŞ

TKGM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Dr. Esra KIZILAY

Erciyes Üniversitesi

Dr. Nuriye  KERTMEN

İskur Denim İşletmeleri Tic. ve San. A.Ş.

Dr. Mehmet KERTMEN

İskur Denim İşletmeleri Tic. ve San. A.Ş.

Dr. Ahmet FEYZİ

Atatürk Üniversitesi

bottom of page