top of page

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün
15 Eylül 2022
Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün    
10-18 Eylül 2022
Kongrelerin Programının İlanı
20 Eylül 2022
Yüz Yüze Sunum Tarihi
1 Ekim 2022

Online Sunum
 Tarihi
1-2 Ekim 2022
Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün
(Tam metin zorunluluğu yoktur)
8 Ekim 2022
Kongre Kitabının Yayınlanması
20 Ekim 2022
(bu tarih kesindir)

bottom of page