Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün
15 Ağustos 2021
Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün    
17 Ağustos 2021
Kongrelerin Programının İlanı
20 Ağustos 2021
Kongre Tarihi
1-2 Eylül 2021
Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün
(Tam metin zorunluluğu yoktur)
5 Eylül 2021
Kongre Kitabının Yayınlanması
15 Eylül 2021
(bu tarih kesindir)