Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

1 EKİM 2020

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün    

10 EKİM 2020

Kongrelerin Programının İlanı

5 EKİM 2020

Kongre Tarihi

16-18 EKİM 2020

Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

1 KASIM 2020

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

1 KASIM 2020 

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması

10 KASIM 2020

© 2018 by İKSAD