Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün
1 Mart 2022
Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün    
1-3 Mart 2022
Kongrelerin Programının İlanı
5 Mart 2022
Kongre Tarihi
9-10 Mart 2022
Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün
(Tam metin zorunluluğu yoktur)
15 Mart 2022
Kongre Kitabının Yayınlanması
23 Mart 2022
(bu tarih kesindir)