Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

1 Nisan 2021

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün    

5 Nisan 2021

Kongrelerin Programının İlanı

6 Nisan 2021

Kongre Tarihi

16-17 Nisan 2021

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

20 Nisan 2021

Kongre Kitabının Yayınlanması

25 Nisan 2021

ERCIYES CONFERENCE