© 2018 by İKSAD

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

15 MART 2020

Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün    

15 MART 2020

Kongrelerin Programının İlanı

16 MART 2020

Kongre Tarihi

03-05 NİSAN 2020

Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

20 MART 2020

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün

(Tam metin zorunluluğu yoktur)

20 NİSAN 2020 

Kongre Tam Metin Kitabının Yayınlanması

25 NİSAN 2020