top of page

KONGRE TAKVİMİ

Bildiri Özetlerinin Gönderilebileceği Son Gün

2 Temmuz 2023
Katılım Ücretinin Yatırılması Son Gün    
1-4 Temmuz 2023
Kongrelerin Programının İlanı
6 Temmuz 2023

Tam Metinlerin Gönderilebileceği Son Gün
(Tam metin zorunluluğu yoktur)
25 Temmuz 2023
Kongre Kitabının Yayınlanması
15 Ağustos 2023
(bu tarih kesindir)

bottom of page